Przysłowie

Pańskie oko konia tuczy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem pański
  • Lista przysłów z wyrazem oko
  • Lista przysłów z wyrazem koń
  • Lista przysłów z wyrazem tuczyć