Przysłowie

Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Pan
  • Lista przysłów z wyrazem bóg
  • Lista przysłów z wyrazem rychliwy
  • Lista przysłów z wyrazem sprawiedliwy