Przysłowie

Pan Bóg stworzył byka – i byk był; a chłop wziął kozika, urżnął mu u dołu i stworzył wołu.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Pan
  • Lista przysłów z wyrazem bóg
  • Lista przysłów z wyrazem stworzyć
  • Lista przysłów z wyrazem byk
  • Lista przysłów z wyrazem chłop
  • Lista przysłów z wyrazem wziąć
  • Lista przysłów z wyrazem kozik
  • Lista przysłów z wyrazem urżnąć
  • Lista przysłów z wyrazem dół
  • Lista przysłów z wyrazem wół