Przysłowie

Baba grubachłopa chluba.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Baba
  • Lista przysłów z wyrazem gruby
  • Lista przysłów z wyrazem chłop
  • Lista przysłów z wyrazem chluba