Przysłowie

Pies ogrodnika; samemu nie zje i drugiemu nie da.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Pies
  • Lista przysłów z wyrazem ogrodnik
  • Lista przysłów z wyrazem sam
  • Lista przysłów z wyrazem zjeść
  • Lista przysłów z wyrazem drugi
  • Lista przysłów z wyrazem dać