Przysłowie

Podobni jak dzień do nocy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem podobny
  • Lista przysłów z wyrazem dzień
  • Lista przysłów z wyrazem noc