Przysłowie

Polak, Węgier dwa bratanki – i do szabli, i do szklanki.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Polak
  • Lista przysłów z wyrazem Węgier
  • Lista przysłów z wyrazem dwa
  • Lista przysłów z wyrazem bratanek
  • Lista przysłów z wyrazem szabla
  • Lista przysłów z wyrazem szklanka