Przysłowie

Bez Boga ani do proga.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem próg