Przysłowie

Poznać łatwo w starości, jaki kto był w młodości.

Zobacz też