Przysłowie

Prawda w oczy kole.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Prawda
  • Lista przysłów z wyrazem oko
  • Lista przysłów z wyrazem kłuć