Przysłowie

Bezpiecznie jak u Pana Boga za piecem.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem bezpieczny
  • Lista przysłów z wyrazem pan
  • Lista przysłów z wyrazem bóg
  • Lista przysłów z wyrazem piec