Przysłowie

Deszcze listopadowe budzą wiatry grudniowe.

Zobacz też