Przysłowie

Będą takie mrozy, że przymarznie cap do kozy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem mróz
  • Lista przysłów z wyrazem przymarznąć
  • Lista przysłów z wyrazem cap
  • Lista przysłów z wyrazem koza