Przysłowie

Kawałek chleba nie spadnie z niebapracą na niego zarobić trzeba.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Kawałek
  • Lista przysłów z wyrazem chleb
  • Lista przysłów z wyrazem spaść
  • Lista przysłów z wyrazem niebo
  • Lista przysłów z wyrazem praca
  • Lista przysłów z wyrazem zarobić