Przysłowie

Każda broń palna raz do roku strzela sama.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem broń
  • Lista przysłów z wyrazem palny
  • Lista przysłów z wyrazem rok
  • Lista przysłów z wyrazem strzelać
  • Lista przysłów z wyrazem sam