Przysłowie

Każdy kij ma dwa końce.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem kij
  • Lista przysłów z wyrazem dwa
  • Lista przysłów z wyrazem koniec