Przysłowie

Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem styczeń
  • Lista przysłów z wyrazem mroźny
  • Lista przysłów z wyrazem rok
  • Lista przysłów z wyrazem płodny