Przysłowie

Biednemu zawsze wiatr w oczy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem biedny
  • Lista przysłów z wyrazem wiatr
  • Lista przysłów z wyrazem oko