Przysłowie

Kogo Pan Bóg chce zgubić, temu najpierw rozum odbiera.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Pan
  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem chcieć
  • Lista przysłów z wyrazem zgubić
  • Lista przysłów z wyrazem rozum
  • Lista przysłów z wyrazem odbierać