Przysłowie

Kogo Pan Bóg kocha, temu krzyżyk daje.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Pan
  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem kochać
  • Lista przysłów z wyrazem krzyżyk
  • Lista przysłów z wyrazem dać