Przysłowie

Kto chleba nie chce, nie wart i kołacza.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem chleb
  • Lista przysłów z wyrazem chcieć
  • Lista przysłów z wyrazem warty
  • Lista przysłów z wyrazem kołacz