Przysłowie

Kto gardzi chlebem, nie będzie miał i bułki.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem gardzić
  • Lista przysłów z wyrazem chleb
  • Lista przysłów z wyrazem bułka