Przysłowie

Kto ma dużo roli – ten się najada do woli, kto ma mórg niewiele – temu głód przyjacielem.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dużo
  • Lista przysłów z wyrazem rola
  • Lista przysłów z wyrazem jeść
  • Lista przysłów z wyrazem wola
  • Lista przysłów z wyrazem morga
  • Lista przysłów z wyrazem niewiele
  • Lista przysłów z wyrazem głód
  • Lista przysłów z wyrazem przyjaciel