Przysłowie

Kto pierwszy ten lepszy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem pierwszy
  • Lista przysłów z wyrazem dobry