Przysłowie

Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem rano
  • Lista przysłów z wyrazem wstawać
  • Lista przysłów z wyrazem Pan
  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem dawać