Przysłowie

Kto się mądrzejszym czuje, ten głupszemu ustępuje.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem mądry
  • Lista przysłów z wyrazem czuć
  • Lista przysłów z wyrazem głupi
  • Lista przysłów z wyrazem ustępować