Przysłowie

Kto zakosztuje dobrego, nie patrzy na biedniejszego.

Zobacz też