Przysłowie

Kwiecieńplecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata.

Zobacz też