Przysłowie

Choćbyś uciekał przez góry, lasśmierć do ciebie zdąży na czas.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem uciekać
  • Lista przysłów z wyrazem góra
  • Lista przysłów z wyrazem las
  • Lista przysłów z wyrazem śmierć
  • Lista przysłów z wyrazem zdążyć
  • Lista przysłów z wyrazem czas