Przysłowie

Bogu – co boskie, cesarzowi – co cesarskie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem boski
  • Lista przysłów z wyrazem cesarz
  • Lista przysłów z wyrazem cesarski