Przysłowie

Choćbyś ukuł ze stali, i tak ci czas obali.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem ukuć
  • Lista przysłów z wyrazem stal
  • Lista przysłów z wyrazem czas
  • Lista przysłów z wyrazem obalić