Przysłowie

Co bardziej dokuczy, to rychlej nauczy.

Zobacz też