Przysłowie

Co jeden rok płaci, to drugi rok traci.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem rok
  • Lista przysłów z wyrazem płacić
  • Lista przysłów z wyrazem stracić