Przysłowie

Co nie siłą, to rozumem.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem siła
  • Lista przysłów z wyrazem rozum