Przysłowie

Co rokprorok.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem rok
  • Lista przysłów z wyrazem prorok