Przysłowie

Co się źle zaczyna, to się dobrze kończy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem źle
  • Lista przysłów z wyrazem zaczynać
  • Lista przysłów z wyrazem dobrze
  • Lista przysłów z wyrazem kończyć