Przysłowie

Co w czyim sercu na dnie, to wódka wywiedzie snadnie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem serce
  • Lista przysłów z wyrazem dno
  • Lista przysłów z wyrazem wódka
  • Lista przysłów z wyrazem wywieść
  • Lista przysłów z wyrazem snadnie