Przysłowie

Co z oczu, to z serca.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem oko
  • Lista przysłów z wyrazem serce