Przysłowie

Człowiekowi w życiu nie potrzeba więcej: serce do kochania, rozum do myślenia i do pracy ręce.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem człowiek
  • Lista przysłów z wyrazem życie
  • Lista przysłów z wyrazem potrzebować
  • Lista przysłów z wyrazem dużo
  • Lista przysłów z wyrazem serce
  • Lista przysłów z wyrazem kochanie
  • Lista przysłów z wyrazem rozum
  • Lista przysłów z wyrazem myślenie
  • Lista przysłów z wyrazem praca
  • Lista przysłów z wyrazem ręka