Przysłowie

Gdy dziecko upada, Bóg ręce podkłada.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dziecko
  • Lista przysłów z wyrazem upadać
  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem ręka
  • Lista przysłów z wyrazem podkładać