Przysłowie

Gdy luty zimny i suchy, sierpień będzie gorący.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem luty
  • Lista przysłów z wyrazem zimny
  • Lista przysłów z wyrazem suchy
  • Lista przysłów z wyrazem sierpień
  • Lista przysłów z wyrazem gorący