Przysłowie

Gdy pada w dniu świętej Anny, pada aż do Zuzanny.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem padać
  • Lista przysłów z wyrazem dzień
  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Anna
  • Lista przysłów z wyrazem Zuzanna