Przysłowie

Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy.

Zobacz też