Przysłowie

Gdy Zielona Matka deszcz przynosi, to zwykle na Narodzenie Matki rosi.

Zobacz też