Przysłowie

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dwa
  • Lista przysłów z wyrazem bić
  • Lista przysłów z wyrazem trzeci
  • Lista przysłów z wyrazem korzystać