Przysłowie

Gdzie pan Bóg, tam zwycięstwo.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem pan
  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem zwycięstwo