Przysłowie

Gdyby babcia miała drucik, to by było radio.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem babcia
  • Lista przysłów z wyrazem drut
  • Lista przysłów z wyrazem radio