Przysłowie

Gdy mróz w lutym ostro trzyma, wtedy już niedługa zima.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem mróz
  • Lista przysłów z wyrazem luty
  • Lista przysłów z wyrazem ostro
  • Lista przysłów z wyrazem trzymać
  • Lista przysłów z wyrazem niedługi
  • Lista przysłów z wyrazem zima