Przysłowie

Gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dwa
  • Lista przysłów z wyrazem Polak
  • Lista przysłów z wyrazem trzy
  • Lista przysłów z wyrazem opinia