Przysłowie

Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem diabeł
  • Lista przysłów z wyrazem baba
  • Lista przysłów z wyrazem posłać